Wednesday, April 19, 2017

PEMERHATI MUSHABAQAH TUNAS RAMADHAN 2017, ACEH, INDONESIA

Sukacitanya dimaklumkan bahawa Gerakan Pramuka Kwartir Nasional lndonesia telah memanjangkan jemputan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh sebagai pemerhati semasa Mushabaqah Tunas Ramadhan 2017 yang akan berlansung pada 7 hingga 12 Jun 2017 bertempat di Tapak Tuan, Aceh Selatan, lndonesia.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Siaran atau hubungi

Tn. Amir Fuad bin Mohd Dom
Timb. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri
(Pentadbiran & Hubungan Antarabangsa)
Tel : 018-2789727