Monday, May 23, 2016

APR Workshop on Environment Education in Scouting 2016

Dengan segala hormat dan sukacitanya dimaklumkan bahawa World Scout Organization of the Scout Movement / Asia Pacific Region (WOSM/APR) telah mernanjangkan jemputan untuk menyertai APR Workshop on Environment Education in Scouting 2016 pada 19 hingga 23 September 2016 bertempat di Chonburi Province,Thailand.

Tarikh akhir menghantar permohonan adalah awal Julai 2016.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Siaran atau hubungi:

En. Chan Kau Chai 
Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri (Pengerusi Program)
Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Sembilan
D/A SK Tunku Besar Tampin, 73000 Tampin, NSDK
Tel: 06 4411348 Fax: 06 4411410      HP: 012 6518088