Wednesday, September 10, 2014

APR SCOUT CARTOON CHARACTER CONTEST

World Organization of the Scout Movement / Asia Pacific Region (WOSM / APR) akan menganjurkan Asia Pacific Regional Scout Cartoon Character Contest.

Penyertaan terbuka kepada ahli pengakap yang berumur 8 hingga 14 tahun. Semua hasil lukisan yang dikirimkan kepada ibu pejabat PPM hendaklah tulen dan dilukis sendiri oleh peserta bukannya hasil kerja peserta lain.  Gambar dan borang penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke lbu Pejabat PPM untuk disahkan sebelum di hantar ke peiabat APR di Manila selewat-lewatnya akhir bulan November 2014.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Siaran.