Monday, June 9, 2014

PENIALAIAN ANUGERAH BP PENGAKAP KELANA Siri 1 KLKM

Dengan hormat dan sukacitanya dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Penilaian Anugerah BP dan KLKM dengan kerjasama Pasukan Latihan Negara akan mengadakan Penilaian Anugerah BP Pengakap Kelana Siri 1 KLKM pada masa dan tarikh seperti berikut:

Tarikh : 25hb- 28hb Jun 2014 (Rabu- Sabtu)
Masa Pendafataran : 0900 pagi - 2.00 petang (25 Jun 2014)
Tempat : Pusat Kokurikulum
               Universiti Sains Malaysia
               Pulau Pinang
Yuran Penyertaan : RM 150.00 (seorang)
                                (Yuran adalah termasuk Makan & Minum, Penginapan,
                                  Epolet Kelana BP dan Rambu Pengakap Kelana)

Maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Siaran.