Friday, February 24, 2012

Pingat Kecemerlangan Pendidikan Pengakap

Persekutuan Pengakap Malaysia telah menzahirkan Pingat Kecemerlangan Pendidikan bagi peringkat Ijazah, Diploma, STPM, SPM, PMR dan UPSR.  Ianya sebagai satu Penghargaan dan memberi penghormatan tertinggi kepada ahli-ahli Pengakap yang "out standing" bukan sahaja dalam kepengakapan tetapi juga dari segi akademik.

Sila berhubung dengan Pesuruhjaya Daerah masing-masing atau dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri untuk maklumat lanjut.  Siaran pingat boleh didapati di sini.